Rola ćwiczeń ortoptycznych w leczeniu zeza

0
371
5/5 - (1 vote)

1. Wstęp

Zez jest powszechnym zaburzeniem widzenia, które może wpływać na jakość życia osób dotkniętych tym problemem. W ostatnich latach coraz większą uwagę zwraca się na rolę ćwiczeń ortoptycznych w leczeniu zeza. W niniejszym artykule przedstawimy definicję, rodzaje oraz objaśnimy, jak ćwiczenia ortoptyczne wpływają na leczenie zeza oraz jakie są ich efekty.

2. Definicja zeza

Zez to zaburzenie, które dotyczy równowagi mięśniowej oczu i prowadzi do niewłaściwego ustawienia gałek ocznych względem siebie. W rezultacie, osoba z zezeniem nie może skierować obu oczu na ten sam obiekt jednocześnie, co prowadzi do problemów z percepcją głębi, a w skrajnych przypadkach do utraty widzenia binokularnego.

3. Rodzaje zeza

Zeza można podzielić na kilka rodzajów, między innymi na podstawie kierunku odchylenia oka, przyczyny oraz czasu występowania. Najczęściej wyróżnia się:

 1. Zez zbieżny (esotropia) – gałka oczna skierowana jest ku wewnętrznej stronie twarzy.
 2. Zez rozbieżny (eksotropia) – gałka oczna skierowana jest ku zewnętrznej stronie twarzy. 3. Zez pionowy (hypertropia lub hypotropia) – gałka oczna odchylona jest ku górze (hypertropia) lub ku dołowi (hypotropia).
 1. Zez przyczynowy – może być spowodowany przez różne przyczyny, takie jak urazy, choroby, wady genetyczne lub wrodzone.
 2. Zez przemijający – występuje okresowo, np. podczas zmęczenia lub stresu.
 3. Zez utajony (latentny) – objawy występują jedynie podczas zakrywania jednego oka, co powoduje utratę fuzji wzrokowej.

4. Ćwiczenia ortoptyczne

4.1 Definicja ćwiczeń ortoptycznych

Ćwiczenia ortoptyczne to specjalistyczne ćwiczenia okulistyczne mające na celu poprawę współpracy między oczami oraz przywrócenie równowagi mięśniowej. Ćwiczenia te mogą być stosowane samodzielnie lub jako element składowy kompleksowego leczenia zeza, obejmującego również korekcję wad wzroku, leczenie farmakologiczne czy chirurgię.

4.2 Cele ćwiczeń ortoptycznych

Głównymi celami ćwiczeń ortoptycznych są:

 1. Poprawa kontroli mięśni oczu – ćwiczenia wzmacniają mięśnie odpowiedzialne za kontrolę ruchów gałek ocznych, co prowadzi do lepszego ustawienia oczu względem siebie.
 2. Przywrócenie równowagi mięśniowej – ćwiczenia pomagają zrównoważyć napięcie mięśniowe, co może pomóc w zmniejszeniu odchylenia oka.
 3. Poprawa współpracy między oczami – dzięki ćwiczeniom pacjenci uczą się, jak skierować oba oczy na ten sam obiekt jednocześnie, co prowadzi do lepszej fuzji wzrokowej.
 4. Rozwój widzenia binokularnego – ćwiczenia ortoptyczne mogą pomóc w przywróceniu prawidłowej percepcji głębi, która jest niezbędna dla prawidłowego widzenia binokularnego.

4.3 Rodzaje ćwiczeń ortoptycznych

W zależności od potrzeb pacjenta oraz rodzaju zeza, terapeuta może zastosować różne rodzaje ćwiczeń ortoptycznych, takie jak:

 1. Ćwiczenia konwergencyjne – polegają na trenowaniu zdolności do zbliżania gałek ocznych w celu skupienia wzroku na obiektach znajdujących się blisko. 2. Ćwiczenia dążnościowe – mają na celu poprawę kontroli ruchów gałek ocznych podczas śledzenia obiektów poruszających się w różnych kierunkach.
 1. Ćwiczenia akomodacyjne – polegają na trenowaniu zdolności do zmiany ogniskowania wzroku między obiektami znajdującymi się na różnych odległościach.
 2. Ćwiczenia fuzji – mają na celu poprawę zdolności do łączenia obrazów z obu oczu w jeden spójny obraz.
 3. Ćwiczenia stereoskopowe – polegają na trenowaniu percepcji głębi za pomocą specjalnych obrazów stereoskopowych.

5. Mechanizm działania ćwiczeń ortoptycznych

Ćwiczenia ortoptyczne wpływają na leczenie zeza poprzez różne mechanizmy. Po pierwsze, ćwiczenia wzmacniają mięśnie odpowiedzialne za kontrolę ruchów gałek ocznych, co prowadzi do lepszego ustawienia oczu względem siebie. Po drugie, ćwiczenia pomagają zrównoważyć napięcie mięśniowe, co może pomóc w zmniejszeniu odchylenia oka.

Poza tym, ćwiczenia ortoptyczne uczą pacjentów, jak skierować oba oczy na ten sam obiekt jednocześnie, co prowadzi do lepszej fuzji wzrokowej. Dzięki regularnym ćwiczeniom, pacjenci mogą osiągnąć poprawę widzenia binokularnego, co jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania wzroku.

Przeczytaj także:  Jaskra, a układ odpornościowy?

6. Efektywność ćwiczeń ortoptycznych

Efektywność ćwiczeń ortoptycznych w leczeniu zeza może być różna w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta, rodzaju zeza, przyczyny zaburzenia oraz stopnia zaawansowania problemu. W wielu przypadkach ćwiczenia ortoptyczne przynoszą zadowalające rezultaty, prowadząc do poprawy widzenia binokularnego oraz zmniejszenia objawów zeza.

Jednak należy pamiętać, że ćwiczenia ortoptyczne nie zawsze są wystarczające w leczeniu zeza. W niektórych przypadkach konieczne może być zastosowanie innych metod leczenia, takich jak korekcja wad wzroku, leczenie farmakologiczne czy chirurgia.

7. Wskazówki dla pacjentów i terapeutów

Aby osiągnąć optymalne rezultaty w leczeniu zeza za pomocą ćwiczeń ortoptycznych, zarówno pacjenci, jak i terapeuci powinni przestrzegać kilku zasad:

 1. Indywidualizacja programu ćwiczeń – terapeuta powinien dostosować rodzaj i intensywność ćwiczeń do indywidualnych potrzeb pacjenta oraz rodzaju zeza.
 2. Systematyczność – regularne ćwiczenia są kluczowe dla osiągnięcia pożądanych rezultatów. Pacjenci powinni ćwiczyć zgodnie z zaleceniami terapeuty, nie pomijając żadnych sesji.
 3. Cierpliwość – poprawa widzenia binokularnego oraz redukcja objawów zeza może wymagać czasu. Pacjenci muszą być cierpliwi i konsekwentni w stosowaniu programu ćwiczeń.
 4. Monitorowanie postępów – terapeuta powinien regularnie oceniać postępy pacjenta oraz dostosowywać program ćwiczeń w miarę potrzeb.
 5. Współpraca z innymi specjalistami – w przypadku konieczności zastosowania innych metod leczenia, terapeuta powinien współpracować z innymi specjalistami, takimi jak okuliści, lekarze rodzinny czy chirurdzy.

8. Podsumowanie

Ćwiczenia ortoptyczne odgrywają istotną rolę w leczeniu zeza, ponieważ wpływają na poprawę kontroli mięśni oczu, przywracają równowagę mięśniową oraz uczą pacjentów, jak skierować oba oczy na ten sam obiekt jednocześnie. Dzięki regularnym ćwiczeniom, pacjenci mogą osiągnąć poprawę widzenia binokularnego oraz zmniejszenie objawów zeza.

Jednak efektywność ćwiczeń ortoptycznych może być różna w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta oraz rodzaju zeza. W niektórych przypadkach konieczne może być zastosowanie innych metod leczenia, takich jak korekcja wad wzroku, leczenie farmakologiczne czy chirurgia.

W celu osiągnięcia najlepszych rezultatów w leczeniu zeza za pomocą ćwiczeń ortoptycznych, zarówno pacjenci, jak i terapeuci powinni przestrzegać zasad indywidualizacji programu ćwiczeń, systematyczności, cierpliwości, monitorowania postępów oraz współpracy z innymi specjalistami.

9. Bibliografia

 1. American Association for Pediatric Ophthalmology and Strabismus (2014). Guidelines for the Management of Strabismus in Children. Retrieved from https://aapos.org/guidelines/management-of-strabismus-in-children 2. Cooper, J., & Ciuffreda, K. J. (2013). Accommodative and Vergence Dysfunctions. In J. S. Werner, L. M. Chalupa (Eds.), The New Visual Neurosciences (pp. 1393-1408). MIT Press.
 1. Donahue, S. P., & Ruben, J. B. (2017). Pediatric Eye Evaluations Preferred Practice Pattern: I. Vision Screening in the Primary Care and Community Setting; II. Comprehensive Ophthalmic Examination. Ophthalmology, 125(1), P184-P227.
 2. Kushner, B. J. (2014). The Role of Occlusion and Optimal Timing of Treatment of Amblyopia in Strabismus. American Journal of Ophthalmology, 158(1), 5-14.
 3. Levi, D. M., & Li, R. W. (2009). Perceptual Learning as a Potential Treatment for Amblyopia: A Mini-Review. Vision Research, 49(21), 2535-2549.
 4. Miller, J. M., & Lessin, H. R. (2018). American Academy of Pediatrics Section on Ophthalmology, Council on Children with Disabilities; American Academy of Ophthalmology; American Association for Pediatric Ophthalmology and Strabismus; American Association of Certified Orthoptists. Instrument-Based Pediatric Vision Screening Policy Statement. Pediatrics, 142(5), e20183034.
 5. Repka, M. X., Kraker, R. T., & Holmes, J. M. (2011). Atropine vs. Patching for Treatment of Moderate Amblyopia: Follow-up at 15 Years of Age of a Randomized Clinical Trial. JAMA Ophthalmology, 129(7), 799-805.
 6. Scheiman, M., & Wick, B. (2014). Clinical Management of Binocular Vision: Heterophoric, Accommodative, and Eye Movement Disorders (4th ed.). Lippincott Williams & Wilkins.
 7. Wallace, D. K., & Christiansen, S. P. (2013). Treatment Strategies for Accommodative and Vergence Insufficiency. In S. R. Lambert, C. P. Wilkinson (Eds.), Taylor and Hoyt’s Pediatric Ophthalmology and Strabismus (5th ed., pp. 369-375). Elsevier.

W oparciu o te źródła, niniejszy artykuł przedstawia aktualne informacje na temat roli ćwiczeń ortoptycznych w leczeniu zeza. Dalsze badania oraz praktyka kliniczna mogą dostarczyć jeszcze więcej informacji na temat efektywności tych ćwiczeń oraz optymalnych strategii leczenia zeza.