Diagnostyka i leczenie wczesnych postaci jaskry

0
171
4/5 - (1 vote)

Jaskra to choroba oczu, która prowadzi do uszkodzenia nerwu wzrokowego i, jeśli nie zostanie wykryta i leczona, może prowadzić do utraty wzroku. Diagnostyka i leczenie wczesnych postaci jaskry są kluczowe dla zapobiegania postępowi choroby oraz utrzymania dobrej jakości życia pacjentów. Ten artykuł omawia różne metody diagnostyczne oraz opcje leczenia dostępne dla osób dotkniętych jaskrą.

 1. Diagnostyka jaskry

Diagnostyka jaskry opiera się na wykrywaniu różnych parametrów, które mogą wskazywać na obecność choroby. Należy przeprowadzić pełną ocenę oczu, która obejmuje:

1.1. Badanie wzroku

Lekarz przeprowadza badanie wzroku, aby ocenić ostrość widzenia oraz obecność ewentualnych ubytków pola widzenia. Wczesne ubytki pola widzenia mogą być subtelne, ale są ważnym wskazaniem jaskry.

1.2. Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego (IOP)

Jaskra jest często związana z podwyższonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym, które prowadzi do uszkodzenia nerwu wzrokowego. Pomiar IOP jest kluczowy w diagnostyce jaskry i pomaga monitorować postępy choroby oraz efektywność leczenia.

1.3. Badanie nerwu wzrokowego

Lekarz ocenia wygląd tarczy nerwu wzrokowego oraz grubość włókien nerwowych na dnie oka. Wczesne zmiany jaskry mogą obejmować pogłębienie dołka nerwu wzrokowego, zmniejszenie grubości włókien nerwowych oraz powiększenie tarczy nerwu wzrokowego.

1.4. Gonioskopia

Gonioskopia to badanie, które pozwala na ocenę kąta przesączania, struktury odpowiedzialnej za odprowadzanie płynu z oka. W jaskrze kąt przesączania może być zwężony, co prowadzi do podwyższenia IOP.

 1. Leczenie wczesnych postaci jaskry

Celem leczenia jaskry jest obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego, aby spowolnić lub zatrzymać postęp choroby. W zależności od stadium choroby i indywidualnych potrzeb pacjenta, leczenie może obejmować:

2.1. Leki

Leki przeciwwysiękowe to pierwsza linia leczenia wczesnej jaskry. Są one dostępne w postaci kropli do oczu i działają przez zmniejszenie produkcji cieczy wewnątrzgałkowej lub z większenie jej odpływu. Leki stosowane w leczeniu jaskry obejmują:

 • Beta-blokery: np. timolol, betaksolol
 • Alfa-agoniści: np. brimonidyna, apraclonidyna
 • Inhibitory anhydrazy węglanowej: np. dorzolamid, brinzolamid
 • Prostaglandyny: np. latanoprost, travoprost, bimatoprost
 • Rho-kinaza: np. ripasudil, netarsudil

Lekarz może przepisać jedno z tych leków lub ich kombinację w celu uzyskania optymalnego obniżenia ciśnienia wewnątrzgałkowego.

2.2. Laseroterapia

W przypadku niewystarczającej kontroli ciśnienia wewnątrzgałkowego za pomocą leków, lekarz może zalecić laseroterapię. Istnieją różne rodzaje laseroterapii stosowane w leczeniu jaskry, takie jak:

 • Trabekuloplastyka laserowa (SLT, ALT): polega na zastosowaniu lasera na kąt przesączania, co prowadzi do poprawy odpływu cieczy i obniżenia ciśnienia wewnątrzgałkowego.
 • Irydotomia laserowa: stosowana głównie w jaskrze z zamkniętym kątem przesączania, polega na stworzeniu małego otworu w tęczówce, aby umożliwić swobodny przepływ cieczy między komorami oka.
Przeczytaj także:  Mikrotropia – ćwiczyć czy nie ćwiczyć?

2.3. Operacje

W przypadku zaawansowanej jaskry lub gdy inne metody leczenia nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, lekarz może zalecić zabieg chirurgiczny. Operacje na jaskrę mają na celu stworzenie dodatkowej drogi odpływu dla cieczy wewnątrzgałkowej. Do najczęściej stosowanych zabiegów należą:

 • Trabekulektomia: polega na usunięciu części siateczki trabekularnej, co tworzy nową drogę odpływu płynu.
 • Implanty drenażowe: są to urządzenia, które wprowadza się do oka w celu umożliwienia odprowadzenia cieczy wewnątrzgałkowej do przestrzeni zewnętrznej.
 • Sklerotomia głęboka (non-penetracyjna): polega na usunięciu fragmentu błony śródwarstwy oka (sklepienie Schlemma) w celu stworzenia nowej drogi odpływu płynu.
 1. Monitorowanie i długoterminowe postępowanie

Długoterminowe postępowanie w jaskrze obejmuje regularne wizyty kontrolne u lekarza, monitorowanie ciśnienia wewnątrzgałkowego oraz kontrolowanie pola widzenia i nerwu wzrokowego. Wczesne wykrycie zmian w tych parametrach pozwala na odpowiednie dostosowanie leczenia i zapobieganie dalszemu postępowi choroby.

3.1. Wizyty kontrolne

Częstotliwość wizyt kontrolnych zależy od stadium jaskry, skuteczności leczenia oraz ryzyka progresji choroby. W przypadku wczesnych postaci jaskry wizyty mogą być przeprowadzane co 3-6 miesięcy, podczas gdy w przypadku zaawansowanej jaskry mogą być konieczne częstsze kontrole.

3.2. Badanie pola widzenia

Badanie pola widzenia (perymetria) jest ważnym narzędziem monitorowania postępu jaskry, ponieważ pozwala na wykrycie zmian w funkcji wzrokowej, które mogą świadczyć o postępującym uszkodzeniu nerwu wzrokowego. Lekarz może zalecić regularne badania pola widzenia, np. co 6-12 miesięcy.

3.3. Obrazowanie nerwu wzrokowego

Obrazowanie nerwu wzrokowego, takie jak optyczna koherentna tomografia (OCT), pozwala na ocenę grubości włókien nerwowych na dnie oka oraz monitorowanie zmian w czasie. W przypadku wczesnej jaskry może być to pomocne narzędzie do oceny postępu choroby oraz skuteczności leczenia.

 1. Znaczenie wczesnej diagnostyki i leczenia

Wczesne wykrycie i leczenie jaskry są kluczowe dla zapobiegania utracie wzroku oraz utrzymania dobrej jakości życia pacjentów. Długoterminowe postępowanie oraz regularne monitorowanie są niezbędne dla optymalnego leczenia jaskry oraz zapobiegania dalszemu postępowi choroby. Pacjenci z jaskrą powinni pozostawać pod ścisłym nadzorem lekarskim oraz stosować się do zaleceń lekarza prowadzącego.

Podsumowanie

Jaskra jest chorobą oczu, która może prowadzić do utraty wzroku, jeśli nie zostanie wczesne wykryta i leczona. Diagnostyka jaskry obejmuje badanie wzroku, pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego, badanie nerwu wzrokowego oraz gonioskopię. Leczenie wczesnych postaci jaskry ma na celu obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego za pomocą leków, laseroterapii lub operacji. Długoterminowe postępowanie oraz regularne monitorowanie są kluczowe dla zapobiegania dalszemu postępowi choroby oraz utrzymania dobrej jakości życia pacjentów z jaskrą.