4.5/5 - (2 votes)

Fachowe tłumaczenia medyczne B2B, w kontraście do tego typu zleceń dla instytucji państwowych, stanowią spory udział rynku tłumaczeń w Polsce. Czym powinny się charakteryzować takie profesjonalne tłumaczenia medyczne i jakiego zakresu dokumentów przeważnie dotyczą? Na te pytanie postara się odpowiedzieć poniższy artykuł.

Zakres tłumaczeń medycznych dla firm prywatnych (sektor B2B)

Różne firmy wykazują zapotrzebowanie na tłumaczenia medyczne. Importerzy, dystrybutorzy i producenci aparatury medycznej są zainteresowani zwykłymi tłumaczeniami instrukcji obsługi sprzedawanych przez siebie urządzeń medycznych. Z kolei działy medyczne firm ubezpieczeniowych dla swoich klientów mogą zlecać tłumaczenia przysięgłe dokumentacji medycznej z przebiegu leczenia, operacji bądź protokoły z opisem medycznym urazów odniesionych w miejscu pracy lub uszczerbków na zdrowiu doznanych w wypadkach komunikacyjnych lub podczas uprawiania sportów (np. na nartach w Alpach) celem przyznania odszkodowań finansowych w ramach wykupionej polisy ubezpieczeniowej.

Tłumaczenia medyczne dla szpitali

Importerzy oraz producenci sprzętu do diagnostyki medycznej, do rehabilitacji, mebli medycznych, monitorów funkcji życiowych pacjenta etc. zlecają też tłumaczenia marketingowe. Tego rodzaju tłumaczenia medyczne obejmują ulotki oraz katalogi produktowe. Kompleksowa usługa, oprócz fachowego tłumaczenia przez lekarza, najczęściej obejmuje również prace DTP, czyli graficzne odwzorowanie układu oryginalnego dokumentu. Przykładowo może to być katalog dystrybuowanych instrumentów chirurgicznych, które firma chce sprzedać szpitalom. W tym celu firma staje do przetargu.

Przy okazji do procedury przetargowej wykonywane są też przysięgłe tłumaczenia medyczne deklaracji zgodności wyrobów medycznych z obowiązującymi na terenie Polski normami unijnymi. Także tłumaczeniom poświadczonym poddawane są wówczas certyfikaty jakości TUV i inne.

Cechy profesjonalnych tłumaczeń tekstów medycznych

Aby pisemne tłumaczenia medyczne brzmiały w pełni profesjonalnie, w roli tłumacza medycznego powinien być w nie zaangażowany lekarz z biegłą znajomością przynajmniej dwóch języków – obcego i ojczystego. Z kolei dobrze by było, aby tłumacz przysięgły uwierzytelniający przekład lekarza też choć z grubsza orientował się w zagadnieniach medycznych. Choć tłumacz przysięgły zwykle jest absolwentem studiów filologicznych, pożądanym jest, by zdobył przynajmniej podstawową wiedzę z zakresu zagadnień medycznych, taką jak genetyka, anatomia czy fizjologia człowieka, np. w ramach uczęszczania do klasy o profilu biologiczno-chemicznym w liceum ogólnokształcącym. Oczywiście nie jest to konieczne, jeśli tłumacz przysięgły sam nie tłumaczy tekstu medycznego, a jedynie poświadcza zgodność tłumaczenia fachowca z przedstawionym mu dokumentem w języku źródłowym i tak naprawdę weryfikuje jedynie warstwę językową przekładu. Jakkolwiek, by ze zrozumieniem czytać tekst medyczny, najlepiej, by rozumiał on także warstwę merytoryczną translacji medycznej. Ponadto profesjonalne tłumaczenia medyczne powinny być wykonywane z największą, detaliczną wręcz precyzją, gdyż wielkości liczbowe opisujące stan zdrowia i funkcjonowania ciała ludzkiego w ramach wyników badań medycznych oraz dokładne dawki leków zalecane w terapiach nie mogą być przekłamane, gdy waży się zdrowie i życie ludzkie.

Przeczytaj także:  Jak korzystać z irygatora do zębów?