Diagnostyka i leczenie niedowidzenia oraz zeza u dzieci i młodzieży

0
193
2/5 - (1 vote)

1. Wprowadzenie

Niedowidzenie i zez są częstymi problemami wzrokowymi u dzieci i młodzieży. Niedowidzenie to zaburzenie widzenia, które może być spowodowane różnymi czynnikami, takimi jak wady refrakcji, amblyopia, uszkodzenia oczu lub ośrodkowego układu nerwowego. Zez natomiast to zaburzenie równowagi mięśni oka, prowadzące do niewłaściwego ustawienia oczu względem siebie.

Wczesna diagnostyka i leczenie tych schorzeń mają kluczowe znaczenie dla zachowania dobrego wzroku oraz uniknięcia powikłań w późniejszym życiu. Niniejszy artykuł przedstawia najważniejsze informacje dotyczące diagnostyki i leczenia niedowidzenia oraz zeza u dzieci i młodzieży.

2. Diagnostyka

2.1. Objawy niedowidzenia i zeza

Pierwszym krokiem w diagnostyce niedowidzenia i zeza jest zwrócenie uwagi na objawy. Wśród nich można wymienić:

 • niewyraźne widzenie
 • utrzymujące się mrużenie oczu
 • częste zaciskanie oczu
 • głowobole
 • trudności w czytaniu i pisaniu
 • nieprawidłowe ustawienie oczu

2.2. Badania przesiewowe

Badania przesiewowe mają na celu wczesne wykrycie problemów wzrokowych u dzieci. W Polsce istnieją programy badań przesiewowych, które obejmują:

 • badanie wzroku w ramach obowiązkowych badań przesiewowych dla dzieci w wieku 4 lat
 • badanie przesiewowe w 1. i 5. klasie szkoły podstawowej oraz w 3. klasie gimnazjum

Badania te powinny być wykonywane przez lekarza rodzinnego lub pediatrę. W przypadku wykrycia problemów związanych z widzeniem, dziecko powinno zostać skierowane na dalsze badania okulistyczne.

2.3. Badania diagnostyczne

Badania diagnostyczne przeprowadza okulista. W ich zakresie mogą być zawarte:

 • badanie ostrości wzroku (Snellen chart, test Landolta, test E)
 • badanie refrakcji (cylindry, sfery, autorefraktometr)
 • badanie biomikroskopowe (ocena rogówki, tęczówki, soczewki)
 • badanie dna oka (ocena tarczy nerwu wzrokowego, naczyń siatkówki)
 • badanie pola widzenia (perymetria, test konfrontacyjny)
 • badanie motoryki oka (Hirschberg, Krimsky, cover test)
 • badanie adaptacji do ciemności (ocena czynności pręcików)

W przypadku wykrycia niedowidzenia lub zeza, okulista może zlecić dodatkowe badania, takie jak:

 • badanie elektroretinograficzne (ERG)
 • badanie elektrookulograficzne (EOG)
 • badanie optycznej koherentnej tomografii (OCT)
 • badanie ultrasonograficzne (USG)
Przeczytaj także:  Zwyrodnienie plamki żółtej, a operacja usunięcia zaćmy

3. Leczenie

3.1. Korekcja optyczna

Korekcja optyczna to podstawowy sposób leczenia wad refrakcji, takich jak krótkowzroczność, dalekowzroczność i astygmatyzm. Leczenie polega na noszeniu odpowiednio dobranych okularów lub soczewek kontaktowych. Korekcja optyczna jest często pierwszym etapem leczenia amblyopii (leniwego oka) oraz niektórych rodzajów zeza.

3.2. Terapia okulistyczna

Terapia okulistyczna obejmuje różne metody leczenia, takie jak:

 • okluzja oka (zakrywanie lepszego oka) – stosowana w leczeniu amblyopii, aby stymulować słabsze oko do pracy
 • pryzmaty – stosowane w leczeniu zeza, aby skorygować nieprawidłowe ustawienie oczu
 • ćwiczenia wzrokowe – mają na celu poprawę koordynacji mięśni oka, pole widzenia oraz zdolności akomodacyjnych oka
 • leki – stosowane w leczeniu niektórych rodzajów zeza, np. leki rozluźniające mięśnie oka

3.3. Leczenie operacyjne

Leczenie operacyjne może być zastosowane, gdy inne metody terapii nie przynoszą pożądanych efektów lub w przypadku zeza spowodowanego wadami anatomicznymi. Operacje polegają na korekcji napięcia mięśni oka, a w przypadku niedowidzenia mogą obejmować operacje zaćmy, usunięcie ciała obcego czy leczenie retinopatii cukrzycowej.

4. Powikłania i konsekwencje niedoleczonych schorzeń

Nieleczone niedowidzenie i zez mogą prowadzić do poważnych konsekwencji, takich jak:

 • utrata widzenia (czasami nieodwracalna)
 • funkcji widzenia, takich jak stereowzrok czy zdolność do czytania
 • problemy z nauką i trudności w szkole
 • zaburzenia zdolności przestrzennych, takie jak koordynacja ruchowa czy orientacja
 • niska samoocena i problemy z akceptacją społeczną

5. Porady dla rodziców

Aby zapobiec powikłaniom związanym z niedowidzeniem i zeza, rodzice powinni:

 1. Regularnie kontrolować wzrok dziecka w ramach badań przesiewowych i konsultacji okulistycznych
 2. Obserwować dziecko pod kątem objawów niedowidzenia i zeza, takich jak mrużenie oczu, zaciskanie powiek czy nieprawidłowe ustawienie oczu
 3. Stosować się do zaleceń lekarza okulisty co do noszenia okularów, soczewek kontaktowych czy stosowania okluzji
 4. Dbać o właściwe oświetlenie w miejscu pracy i nauki dziecka
 5. Ograniczać czas spędzany przed ekranami komputerów, tabletów i smartfonów
 6. Wspierać dziecko w wykonywaniu ćwiczeń wzrokowych oraz uczestniczyć w terapii okulistycznej

6. Podsumowanie

Diagnostyka i leczenie niedowidzenia oraz zeza u dzieci i młodzieży są kluczowe dla zachowania dobrego wzroku i uniknięcia powikłań w późniejszym życiu. Wczesna diagnostyka, stosowanie odpowiednich metod leczenia oraz ścisłe przestrzeganie zaleceń lekarza okulisty są niezbędne dla osiągnięcia najlepszych wyników terapii.

Dobrze poinformowani rodzice mają istotne znaczenie w procesie diagnostyki i leczenia. Współpraca między lekarzem okulistą, rodzicami i dzieckiem jest kluczem do sukcesu w leczeniu niedowidzenia i zeza u dzieci i młodzieży.